Wyłącz wyświetlanie na urządzeniach mobilnych
Kliknij Wyślij, aby wysłać informację o awarii kamery do administratora.